kleio Logo

The Borgia — Francesco Borgia, a Saint

Francesco Borgia, Heiliger
Francesco Borgia, who was canonized in 1671, became the third General of the Society of Jesus in 1565.