kleio Logo

The House of Bavaria — Ferdinand Maria, Elector of Bavaria

Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern
Elector Ferdinand Maria of Bavaria