kleio Logo

Das Haus von Bayern — Maximilian II. Maria Emanuel, Kurfürst von Bayern

Kurfürst Maximilian II. Maria Emanuel von Bayern
Kurfürst Maximilian II. Maria Emanuel von Bayern